Lokalno kroženje hranil – ekološki vrtovi

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost CLLD oz. pristop LEADER, je namenjen lokalnim operacijam, ki rešujejo lokalne razvojne izzive na posameznih območjih. Sedem temeljnih načel pristopa LEADER celovito opredeljuje razvoj podeželskih območij: lokalna razvojna strategija izhaja z območja; pristop »od spodaj navzgor«; lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno razvojno javno-zasebno partnerstvo; inovativnost; povezani večsektorski ukrepi in aktivnosti; povezovanje v mreže in sodelovanje.

V skladu s strategijo lokalnega razvoja LAS-a Srce Slovenije smo trije partnerji: Kmetija Homar, Primož Homar s. p. (ekonomski sektor), Vrtec Antona Medveda Kamnik (javni sektor) in Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje (nevladni sektor), izvajali operacijo Lokalno kroženje hranil – ekološki vrtovi.

V operaciji, ki je potekala od aprila 2019 do oktobra 2021, smo partnerji izvedli sklope aktivnosti za izboljšanje delovnega procesa na kmetiji pri pridelavi lokalnega ekološkega gnojila v peletirani in razsuti obliki ter mešanic zemlje za različne namene uporabe, mreženje dobaviteljev ter krepitev okoljskih rešitev in vsebin. V vrtcu so poskrbeli za razvoj ekovrtičkov: nakup otroškega vrtnega orodja, dopolnitev kompostnikov, nadgradnjo visokih gred, ureditev sistema zbiranja deževnice in zasaditev sadnih dreves. Pripravili so izobraževanje gospe Miše Pušenjak in izvedli delavnice za otroke. Združenje pa je osvetlilo okoljske vidike ekološkega kmetijstva.

Na predstavitvi okoljskega produkta Viri toplogrednih plinov v kmetijstvu, namenjenega predvsem podeželskim ženam, brezposelnim in starejšim osebam, ki je potekala v sredo, 18. avgusta 2021, na kmetiji Homar, so bili predstavljeni viri toplogrednih plinov po sektorjih. Kmetijstvo je pogosto dežurni krivec za podnebne spremembe, vendar podatki KIS-a kažejo, da je delež kmetijstva v strukturi vseh emisij, preračunan na toplogredni učinek ogljikovega dioksida, okrog 10-odstoten.

Zaključili smo, da je uživanje mlečnih in mesnih izdelkov s hribovskih ekoloških kmetij sprejemljivejše od uporabe teh izdelkov iz reje na kmetijah v nižinskih predelih, saj zmanjšuje naš ogljični odtis.

Na predstavitvi okoljskega produkta oz. izvedbi delavnice za otroke z naslovom Tla v funkciji čiščenja vode, ki je potekala v torek, 21. oktobra 2021, v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, so otroci z igro spoznavali krogotok vode, čistilno funkcijo tal, ekološko kmetijstvo in nujnost zbiranja odpadkov. Spoznali so, da kemikalije iz baterije, odvržene v naravo, ali druge nevarne snovi iz nevarnih odpadkov skupaj z vodo pronicajo v nižje predele in onesnažujejo zaloge pitne vode.

Oba okoljska produkta bomo v združenju izvajali za zainteresirane skupine, kar smo predstavili v sklopu brošure, ki smo jo založili v sklopu operacije.

Prispevek je pripravljen v sklopu operacije LEADER/CLLD Lokalno kroženje hranil – ekološki vrtovi. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorno Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje.