Povezave

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
http://www.zveza-ekokmet.si
Kmetijski inštitut Slovenije
http://www.kis-h2.si/index-si.html
EkoDrevesnica Ocepek
http://ekodrevesnica.si
Biotehniška fakulteta
http://www.bf.uni-lj.si
Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije
http://www.drustvo-ekokmet.si/
Kmetijsko gozdarska zbornica
http://www.kgzs.si
Izara, inšitut za izvirno kmetijstvo, d.o.o.
http://www.izara.si

O nas:
KGZS ZAVOD LJ
http://lj.kgzs.si/2/povezave/kmetijstvo.aspx
Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije
http://www.drustvo-ekokmet.si/
Ekološka kmetija Kapler
http://freeweb.t-2.net/Eko_Kaplar/Domov.html
EuroGlobal trade
http://euro-globtrade.si/slo/novice.html
Vodnik po ekoloških kmetijah
http://www.eko-kmetije.info/povezave.asp
Ekologičen
http://www.ekologicen.si/links/
Občina Lukovica
http://www.lukovica.si/drutva/214
Zemlja.si
http://www.zemlja.si/kmetijski-nasveti/eko-kmetijstvo/eko-kmetijske-pove...