Pokorn Alenka

Domače ime: 
Pr' Matičk
Kraj: 
Izlake

Naslov: Mlinše 21 (kmetija), Mlinše 19 (stanovanje)
Pošta: 1411 Izlake
Telefon: 03/567-51-66
Mobilni telefon: 031-527-608
Občina: Zagorje ob Savi
Status: ekološka
Dejavnost: živinoreja
Dopolnina dejavnost: /
Ponudba: teleta za pitanje, breje telice, goveda za zakol, koze
Prodaja: na kmetiji