EkoDrevesnica Ocepek

Domače ime: 
Tomažuc
Kraj: 
Izlake

GSM: 031-454-092

Naša kmetija...

Naša hribovska kmetija leži na začetnem severozahodnem delu Zasavja. Vas Žvarulje je eno izmed 18 naselij v Krajevni skupnosti Mlinše – Kolovrat. Že od nekdaj se je v naših krajih gojilo sadno drevje za lastno preskrbo, predelavo v sadna vina, žganje in prodajo okoliškim prebivalcem. V obdobju intenzivnega razvoja zadružništva se je na previsu med zagorsko in moravško dolino zasadil »Sadovnjak Kandrše«. Ponudba sadja iz kandrškega sadovnjaka je v vmesnem obdobju, iz zelo različnih vzrokov, zavrla razvoj sadjarstva na okoliških kmetijah. Po opustitvi in izkrčitvi sadovnjaka se je ponudila priložnost za razvoj sadjarstva na kmetijah.

GSM: 031-454-092

Ekološka pridelava sadja in postavitev sadovnjaka je bila osnovna ideja na naši kmetiji, ko smo se leta 1998 začeli ukvarjati z drevesničarstvom in vzgojo sadik za postavitev ekološkega sadovnjaka. Ko smo vzgojili sadike, smo pričeli s prodajo sadik, sadovnjak pa smo zasadili kot matične nasade, v katerih imamo posajene vse sadne vrste in sorte, ki smo jih do sedaj vzgojili v naši drevesnici. Preizkušamo jih glede sortne pristnosti, odpornosti na bolezni in škodljivce, okusa plodov, skladiščnih sposobnosti in rasti drevesa. Od leta 1999 smo v kontroli ekološkega kmetijstva in je naša glavna dejavnost pridelava sadnih sadik, predvsem odpornejših sort na visokih podlagah (travniški nasadi), ki so manj zahtevne za pridelavo. Ponudbo sestavljajo sadike jablan, hrušk, češenj, breskev, marelic, sliv, višenj, kutin, nešplje in nashija. Vzgajamo tako starejše sorte sadnega drevja, ki so ga poznali naši predniki npr. carjevič, cigan, kosmač, primčevo jabolko, baumanova reneta, landberška reneta, bobovec, vigoda, gorenjska in dolenjska voščenka, velika vahna, zeleni štetinec, grafenštajnc, tepka, vinska moštnica, itd, kot tudi novejše odpornejše sorte: topaz®, relinda, rubinola, produkta...

GSM: 031-454-092

V naših matičnih nasadih imamo posajenih 116 avtohtonih/odpornih sort jablan, 24 sort hrušk, 15 sort češenj, 2 sorti višnje, 2 sorti kutine, 8 sort breskev, 5 sort marelic in 5 sort sliv. Komercialno zanimivejša ponudba je objavljena na spletni strani ekodrevesnica.si in je na razpolago brez predhodnega naročila. Vse ostale sorte pa je mogoče naročiti za prihodnjo sadilno sezono. V letu 2012 smo postali tudi skrbniki nekaterih »ogroženih – avtohtonih « sort jablan, hrušk, češenj in sliv.

GSM: 031-454-092

Ponudba

- sadne sadike starejših in novejših odpornih sort
- razmnoževanje sadnega drevja po želji (cepiči strank)
- strokovno sajenje sadnega drevja
- izobraževanja:
- vzgoja ekoloških sadnih sadik
- predstavitev starih odpornejših sort
- delavnice:
- prepoznavanje starih sort sadja
- degustacije sadja iz matičnega sadovnjaka
- orehi in orehova jedrca
- goveje meso

GSM: 031-454-092

Kontakt

EkoDrevesnica Ocepek
Irena, Janez in Jože Ocepek
Žvarulje 12, 1411 Izlake
Tel: 03/567-51-74
GSM: 031-454-092
ekodrevesnica@gmail.com
ekodrevesnica.si

Kako do nas?

Na Mlinšah pri OŠ zavijete levo, če prihajate iz Moravč oz. desno če prihajate iz Izlak. Nato sledite smerokazom EkoDrevesnica oz. se cca. 1,3 km peljete po asfaltirani cesti in vedno vsak asfaltiran odcep zavijete desno.

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092

GSM: 031-454-092