Martinčič Stanislav

Domače ime: 
Pr' Boštjan
Kraj: 
Podkum

GSM: 041-894-531

Naša kmetija...

Naša kmetija leži na južni strani Kuma, na nadmorski višini 744 m. Glavna tržna usmeritev je živinoreja. Redimo govedo, koze, prašiče, kokoši in pave, družbo pa jim dela tudi kakšen konj. Površine so namenjene pridelavi krme in paši.

GSM: 041-894-531

Poleg travnikov in pašnikov imamo tudi njivo, kjer pridelujemo sezonsko zelenjavo, ukvarjamo pa se tudi s pridelavo ekološkega sadja. Od leta 2006 smo vključeni v kontrolo ekološkega kmetovanja. Pridelke prodajamo na domu, sejmih in raznih prireditvah. Zaradi kmetovanja na naravi prijazen način rastejo v travinju tudi številne zdravilne rastline.

GSM: 041-894-531

Ponudba

- sezonska zelenjava
- sezonsko sadje
- goveje meso
- kozlički
- možnost nabiranja zdravilnih rastlin

GSM: 041-894-531

Kontakt

Kmetja Pr' Boštjan
Martinčič Stanislav
Podkum 67/a, 1414 Podkum
GSM: 041-894-531

Kako do nas?

Od središča vasi Podkum smo oddaljeni 800 m po gozdni cesti mimo cerkve.

GSM: 041-894-531

GSM: 041-894-531

GSM: 041-894-531

GSM: 041-894-531